Klientský software iVMS-4200

iVMS-4200

Klientský softvér iVMS-4200 je všestranná aplikácia pre správu DVR, NVR, IP kamier, kódovacích a dekódovacích zariadení, kontrolu prístupu, bezpečnostné ovládacie panely a zariadení videointerkomu. Poskytuje mnoho funkcií vrátane živého náhľadu v reálnom čase, nahrávania videa, vyhľadávania a prehrávania videozáznamov, prijímania udalostí a alarmov atď.

 

Kompletný zoznam funkcii ako aj systémové požiadavky nájdete v datasheete ->Prevziať

Aktuálna verzia 3.xxx spolu s jazykovým balíkom pre platformu Windows -> Prevziať

Aktuálna verzia 2.xxx pre platformu MAC -> Prevziať

 

Postup aktivácie a pridanie zariadenia do klientského softvéru iVMS4200

Video spustíte kliknutím na obrázok vyššie

 

Aplikácia SADP

Aplikácia Search Active Devices Protocol je užívateľsky prívetivý online vyhľadávací nástroj, ktorý vyhľadá aktívne online zariadenia vo vašej sieti a zobrazí informácie o nich. Pomocou tohto softvéru môžete tiež upraviť základné sieťové informácie o zariadení, vykonať ich aktiváciu, alebo zariadenie odstrániť z účtu služby Hik-Connect.

Aktuálna verzia pre platformu Windows ->Prevziať

 

Storage and Network Calculator

Softvér Storage and Network Calculator dokáže vypočítať dobu záznamu a/alebo požadované miesto na disku pre zaznamenané video súbory a šírku pásma pre prenos video streamov v rámci siete. Po pridaní zariadenia s parametrami vrátane názvu kanála, čísla kanálu, štandardu videa, zložitosti scény, rozlíšenia, frekvencie snímok, režimu kódovania a odporúčanej bitovej rýchlosti môžete automaticky získať výpočet požadovaných hodnôt.

Aktuálna verzia pre platformu Windows -> Prevziať

 

VSPlayer

Prehrávač záznamov VSPlayer je vhodný na prehrávanie, úpravu zaznamenaných videosúborov a živé zobrazenie streamu RTSP. Aplikácia navyše obsahuje nástroje na strih a/alebo spájanie súborov záznamu a transkódovanie do iných formátov videa.

Aktuálna verzia pre platformu Windows -> Prevziať