FIRMWARE HikVision

Ako získať aktuálny firmware ? Pošlite na mail : technik@express-alarm.sk úplné typové označenie vášho zariadenia a inštalovanú verziu firmware.

Tieto informácie nájdete v iVMS4200 v menu "Správa zariadení" v položke "Vzdialená konfigurácia"

FIRMWARE HikVision

Na tejto stránke si môžete overiť  aktuálny firmware pre vaše zariadenie HikVision. Získate tak najnovšie vlastnosti a opravy prípadných chýb v pôvodnej verzii.

Nakoľko pre množstvo zariadení Hikvision existuje množstvo rôznych firmare v rôznych jazykových ale aj funkčných mutáciách, ktoré môžu pri zlom výbera firmware znefunkčniť alebo obmedziť funkcie vášho zariadenia, rozhodli sme sa poskytovať firmware cielene, tak aby nedochádzalo k týmto problémom.

Pošlite informácie názov a typ vášho zariadenia včítane verzie inštalovaného firmware na mail:

technik@express-alarm.sk

Naši technici skonrolujú aktuálnosť vášho firmware a prípadne vám pošlú odkaz na stiahnutie aktuálnej overenej verzie v príslušnej jazykovej mutácii.